Wyrzynarka jako jeden z polecanych metod cięcia tafli

Za fundamentalne urządzenie do rozcinania płyt dnianopochodnych uznaje się laubzegę. Lecz laubzegę nie tylko przypuszczalnie można wykorzystywać do wycinania sklejek drewnianopochodnych, lecz też z sprężystego żelaza jak też tworzywa. Za pomocą wyrzynarki można wycinać zwyczajne prążki przecięcia, a również wstęgi rozdwojenia o niesystematycznym kształcie na przykład w formie krzywizn czy także zygzaków. Z pomocą wspomnianego narzędzia można naciąć również owalne, czworokątne oraz kampanijne otwory.

Z przekonaniem przypuszczalnie można powiedzieć, iż wyrzynarka jest niedocenionym narzędziem nie jedynie do cięcia płyt, ale zwłaszcza jest niezastąpionym narzędziem w każdorazowym dużym zakładzie hobbysty. Jest kilka norm w trakcie cięcia tafli z pomocą wyrzynarki. Pierwszoplanowa zasada dotyczy właściwego ulokowania laubzegi. W związku z owym, w trakcie krojenia płoza laubzegi powinna być uciśnięta do obcinanej płyty. Istotne jest, żeby w trakcie obcinania sklejki, wyrzynarka nie popadła w którekolwiek drżenia, bowiem przypuszczalnie może to sprawić odłamanie ostrza. Jeśli będziemy próbowali obcinać tafle dość stwardniałe, wówczas trzeba uruchomić na wyrzynarce najsłabszy tor, tylko z niemocną prędkością przesuwu głowni można wykroić oczekiwany zarys.

Natomiast im nasz materiał jest miększy, tym tok musi być szybszy, Prowadząc wyrzynarkę, nie powinno się nadmiernie uwijać bardziej postarać się etapowo ciąć płytę w jednakowej rytmiczności. Przy fachowym wycinaniu płyt z drzewa poleca się używać cyrkiel.

Comments are closed.