Choroba Alzheimera: dlaczego kobiety są bardziej narażone?

Choroba Alzheimera: dlaczego kobiety są bardziej narażone?

Choroba Alzheimera jest jedną z najczęstszych przewlekłych chorób neurodegeneracyjnych, która dotyka głównie osoby starsze. Charakteryzuje się stopniowym pogorszeniem funkcji poznawczych i pamięci oraz prowadzi do całkowitej utraty zdolności do samodzielnej egzystencji. Choć nie ma jeszcze dokładnie ustalonej przyczyny tej choroby, to wiemy, że istnieją pewne czynniki ryzyka, które mogą wpływać na jej rozwój. Jednym z nich jest płeć – badania wykazują, że kobiety są znacznie bardziej narażone na wystąpienie choroby Alzheimera niż mężczyźni.

Różnice w strukturze mózgu

Jednym z powodów większej podatności kobiet na chorobę Alzheimera może być różnica w budowie ich mózgów w porównaniu do mężczyzn. Badania wykazały, że u kobiet częściej obserwuje się zmiany patologiczne charakterystyczne dla tej choroby – nagromadzenie białek beta-amyloidu i tau oraz uszkodzenia neuronów odpowiedzialnych za proces uczenia się i zapamiętywania informacji.

Ponadto hormony płciowe również odgrywają ważną rolę w funkcjonowaniu mózgu. U kobiet po menopauzie dochodzi do zmniejszenia produkcji estrogenów, które są nie tylko odpowiedzialne za regulację cyklu miesiączkowego, ale także wpływają na procesy zapamiętywania i uczenia się. Niski poziom estrogenów może zwiększać ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera u kobiet.

Warto również wspomnieć o różnicach w strukturze mózgu między płciami – kobiety mają większą ilość szarej masy, która odpowiada za przetwarzanie informacji oraz pamięć krótkotrwałą. Natomiast u mężczyzn dominuje biała masa, czyli włókna nerwowe odpowiedzialne głównie za komunikację między neuronami.

Częstsze występowanie depresji

Kolejnym czynnikiem mogącym wpływać na wyższe ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera jest częstsze występowanie depresji u kobiet. Badania wykazują, że kobiety dwukrotnie częściej niż mężczyźni cierpią na zaburzenia nastroju i lękowe, co może być związane ze zmianami hormonalnymi oraz stresem wynikającym z wielu ról społecznych pełnionych przez kobiety (np. praca zawodowa i opieka nad rodziną).

Zaburzenia nastroju mogą wpływać na funkcjonowanie mózgu i przyspieszać procesy degeneracyjne, co z kolei może prowadzić do rozwoju choroby Alzheimera. Ponadto osoby cierpiące na depresję często mają trudności w utrzymaniu zdrowego stylu życia – nieprawidłowe odżywianie się czy brak aktywności fizycznej również są czynnikami ryzyka tej choroby.

Dłuższe życie

Kobiety żyją dłużej niż mężczyźni, a wiek jest jednym z głównych czynników ryzyka wystąpienia choroby Alzheimera. Im starsza osoba, tym większe prawdopodobieństwo zachorowania. Dlatego też kobiety są bardziej narażone ze względu na swoją dłuższą średnią długość życia.

Ponadto im więcej lat przeżyje kobieta po menopauzie bez hormonoterapii hormonalnej (HT), tym wyższe jest jej ryzyko zachorowania na demencję starczą lub innego typu zaburzenia pamięci. HT ma bowiem działanie ochronne dla mózgu i może zmniejszyć ryzyko wystąpienia objawów charakterystycznych dla choroby Alzheimera u kobiet.

Podsumowanie

Chociaż dokładna przyczyna różnic w podatności płciowej na rozwój choroby Alzheimera nie jest jeszcze znana, to istnieje wiele czynników ryzyka, które mogą wpływać na jej występowanie u kobiet. Różnice w strukturze mózgu i zmiany hormonalne są jednymi z głównych przyczyn większej podatności kobiet na tę chorobę.

Ponadto częstsze występowanie depresji oraz dłuższa średnia długość życia również mogą mieć wpływ na rozwój tej neurodegeneracyjnej choroby. Dlatego też ważne jest prowadzenie zdrowego stylu życia oraz regularna kontrola stanu zdrowia dla zapobiegania lub wczesnego wykrycia objawów demencji starczej.

Warto pamiętać, że każdy organizm jest inny i może reagować różnie na czynniki ryzyka – dlatego tak ważne jest dbanie o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne przez całe życie. W przypadku pojawienia się problemów ze wzrokiem czy pamięcią należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem specjalistą, aby odpowiednio wcześnie rozpoznać ewentualną chorobę Alzheimera i rozpocząć leczenie.

Comments are closed.