Mieszkania na sprzedaż w małym miasteczku, zobacz czy odpowiadają Tobie a także Twoim bliskim.

Wiemy już doskonale na co należy zwracać uwagę przy kupnie mieszkania na rynku wtórnym, ale czasami zdarza się również, że mieszkania sprzedają osoby, którzy na mieszkanie posiadają działalność gospodarczą. W związku z tym, nabywając mieszkanie od przedsiębiorcy, należy dokładnie sprawdzić czy na mieszkaniu nie widnieją jakiekolwiek hipoteki a dodatkowo należy się zorientować się czy owa firma nie posiada zaległości podatkowych. Najczęściej przedsiębiorcy traktują mieszkania, jako siedzibę przedsiębiorstwa i tym samym dokonują na nie odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego, jakim jest mieszkanie. Efekt jest taki, że jeśli zakupimy mieszkanie, które posiada długi podatkowe zaciągnięte przez owego przedsiębiorcę, wówczas my jako nowi właściciele możemy być wezwani do odpowiedzialności karnej za zaległości podatkowe poprzedniego właściciela. Stąd właśnie, w tym miejscu apelujemy, aby uniknąć tak kłopotliwej sytuacji, należy zawczasu wystąpić z pismem o wydanie aktualnego zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami do odpowiedniego urzędu skarbowego.

Natomiast, jeżeli jesteśmy już przy transakcji sprzedaży, wówczas warto ustalić jeszcze czy są uregulowane składki na ubezpieczeni społeczne, można to zrobić zażądawszy od przedsiębiorcy aktualnego pisma z ZUS-u o niezaleganiu ze składkami. Gdy posiadamy już podpisaną umowę transakcji sprzedaży i tym samym posiadamy już kupione mieszkanie, wówczas czeka nas odprowadzenie za nie odpowiednich podatków. Sam obowiązek zapłaty podatku różni się w zależności od tego czy zakupimy mieszkanie na rynku pierwotnym czy też na rynku wtórnym. I tak w przypadku zakupu mieszkania na rynku wtórym okazuje się mniej korzystny od zakupu lokalu na rynku pierwotnym. Na kupującym bowiem, ciąży obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytuły nabycia nieruchomości w wysokości dwóch procent wartości rynkowej nieruchomości. Tego rodzaju podatek jest odprowadzany bezpośrednio przez notariusza sporządzającego umowę. Jednak, warto w tym miejscu nadmienić, iż ciężar zapłaty dwóch procent podatku od czynności cywilnoprawnych spoczywa jedynie na stronie kupującej. W przypadku lokalu kupionego na rynku pierwotnym, kupujący nie musi martwić się o zapłatę podatku, gdyż sprzedający deweloper jest opodatkowany VAT lub może być z niego całkowicie zwolniony.

Comments are closed.