Dzieci z chorobą nowotworową a COVID-19: grupa ryzyka?

Dzieci z chorobą nowotworową a COVID-19: grupa ryzyka?

Obecna pandemia wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2 dotknęła cały świat, w tym również dzieci. Wiele pytań i obaw pojawia się u rodziców dzieci chorych na nowotwór – czy są one bardziej narażone na zachorowanie? Czy przebieg choroby będzie dla nich cięższy? Jakie środki ostrożności należy podjąć? Odpowiedzi na te pytania nie są jednoznaczne, jednak istnieje pewien zakres informacji, który może pomóc lepiej zrozumieć sytuację.

Ryzyko zachorowania

Zgodnie ze stanowiskiem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), wszystkie osoby bez względu na wiek mogą zarazić się wirusem SARS-CoV-2. Jednakże według badań przeprowadzonych do tej pory, dzieci rzadziej niż dorośli przechodzą infekcję w sposób objawowy lub mają łagodniejsze jej symptomy. Nie oznacza to jednak, że nie mogą być nosicielami wirusa i potencjalnym źródłem jego rozprzestrzeniania.

Naukowcy badają także wpływ czynników takich jak wiek czy wcześniejsze schorzenia na ryzyko powikłań spowodowanych COVID-19. Według badań przeprowadzonych w Chinach, dzieci z chorobami współistniejącymi (w tym również nowotworowymi) miały większe ryzyko zachorowania na COVID-19 i cięższego przebiegu choroby niż zdrowe dzieci.

Środki ostrożności

Dla rodziców dzieci chorych na nowotwór szczególnie ważne jest dbanie o bezpieczeństwo swoich pociech podczas pandemii. WHO oraz inne organizacje zdrowia zalecają stosowanie się do ogólnych wytycznych dotyczących zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2:

  • Noszenie maseczek przez osoby powyżej 2 roku życia,
  • Częste mycie rąk lub korzystanie z płynu dezynfekującego,
  • Zachowywanie dystansu społecznego – co najmniej 1 metra od innych osób,
  • Ograniczenie kontaktów fizycznych i unikanie dużych zgromadzeń ludzi.

Ponadto, dla dzieci chorych na nowotwór należy wprowadzić dodatkowe środki ostrożności takie jak ograniczenie kontaktów ze światem zewnętrznym czy częstsza dezynfekcja przedmiotów codziennego użytku. W przypadku konieczności wizyt u lekarza lub w szpitalu, należy przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i higieny.

Wsparcie psychologiczne

Dzieci chorych na nowotwór są już narażone na wiele trudności emocjonalnych związanych ze swoją chorobą. Pandemia COVID-19 może dodatkowo pogłębić stres i niepokój u tych dzieci oraz ich rodzin. Dlatego ważne jest zapewnienie im wsparcia psychologicznego – zarówno przez bliskich jak i specjalistów.

Rodzice powinni rozmawiać otwarcie z dzieckiem o sytuacji pandemicznej, wyjaśniając mu zagrożenia oraz zachęcając do zadawania pytań. Warto także pomagać dziecku radzić sobie ze stresem poprzez zabawy czy aktywności relaksacyjne.

Zakończenie

Pandemia COVID-19 stanowi ogromne wyzwanie dla całego społeczeństwa, a szczególnie dla osób cierpiących na różnego rodzaju schorzenia, w tym również dzieci z chorobami nowotworowymi. Niestety, brak jednoznacznych odpowiedzi na pytania dotyczące ryzyka zachorowania czy ciężkości przebiegu infekcji sprawia duże obawy u rodziców takich dzieci.

Jednak dzięki dostępności informacji oraz ścisłemu stosowaniu zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, można zmniejszyć ryzyko zachorowania i zapewnić dzieciom odpowiednie wsparcie w tym trudnym czasie. Warto pamiętać o znaczeniu higieny oraz unikania kontaktów z osobami spoza najbliższego otoczenia.

Najważniejsze jest jednak dbanie o zdrowie psychiczne dziecka – rozmowa, wyjaśnienie sytuacji oraz wsparcie emocjonalne mogą pomóc mu lepiej radzić sobie ze stresem i obawami. Dzieci są silniejsze niż nam się wydaje, a naszym zadaniem jako rodziców jest dawać im siłę do walki zarówno z chorobą nowotworową jak i pandemią COVID-19.

Comments are closed.